(714) 989 – 8036 / (714) 722 – 3388 hanhhuongtinhtam@gmail.com

Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức – Paris – Ba Lan – Nam Tư – Mễ Du

Price
Price
Room 1 :
Room 1 :
* Please select all required fields to proceed to the next step.

Proceed Booking

Save To Wish List

Adding item to wishlist requires an account

2733
Chi tiết chương trình Tour

Khởi Hành

USA

Giờ khởi hành

3 giờ trước giờ bay

Lệ phí bao gồm

  • Máy bay khứ Hồi Từ các International Airport USA
  • Khách Sạn: Double Room. (Single supplement: extra $50/night)
  • Meals (Breakfast, Lunch and Dinner)
  • Tour Guide và vé vào cửa những nơi thăm viếng.
  • Bảo Hiểm Du Lịch: Emergency Medical $ 25,000. Emergency Medical Transportation $500,000