(714) 989 – 8036 / (714) 722 – 3388 hanhhuongtinhtam@gmail.com

Our Tour Packages

/ View All Tours

HOLYLAND – ISRAEL

Đặc biệt Tour 1: 28/03 – 06/04 năm 2020 (10 ngày)$2,950

(Tham dự nghi thức Rước Lá Trên đường Chúa đã vào thành Jerusalem 2000 năm trước).

Tour 2: 02/10 – 11/10 năm 2020 (10 ngày)$2,950

 

HOLY LAND – ISRAEL – VATICAN

Tour 1: 17/05 – 31/05 năm 2020 (15 ngày) $3,950

Tour 2: 08/06 – 22/06 năm 2020 (15 ngày) $4,350

Tour 3: 02/10 – 16/10 năm 2020  (15 ngày) $3,950    

 

HOLY LAND ISRAEL – JORDAN – AI CẬP

Tour 28/03 – 06/04 năm 2020 (10 ngày – Holy Land) $2,950

Tour 28/03 – 11/04 năm 2020 (15 ngày – Holy Land – Ai Cập – Jordan) $3,950

 

FATIMA – SPAIN – LOURDES – ROMA

Tour 1: Paris – Lourdes – Spain – Fatima / 08-18/05 năm 2020 (11 ngày)$3,250

Tour 2: Paris – Lourdes – Spain – Fatima – Roma / 08-23/05 năm 2020 (16 ngày)$3,950

HÀNH HƯƠNG THÁNG HOA ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH

Mejugorje (Mễ Du) – Lourdes (Lộ Đức) – Spain – Fatima * 20/04 – 02/05 năm 2020 (13 ngày) $3,950

HOLY LAND ISRAEL – ROMA – GERMANY

Tour 08 – 23/06 năm 2020 (16 ngày) $4,350

LONDON – GERMANY – POLAND – SWITZERLAND – VIENNA – PRAGUE

(ANH – ĐỨC – BA LAN – THỤY SỸ – ÁO -TIỆP KHẮC)

Tour 01/09 – 16/09 năm 2020 (16 ngày) $3,950

Hành Hương Đất Thánh Israel – Rome – Đức 16 ngày tháng 6

ANH – ĐỨC – BA LAN – THỤY SỸ – ÁO -TIỆP KHẮC * Tour 01/09 – 16/09 năm 2020 […]
From$4,350
0
View Details

Hành Hương Đức Tin – Tĩnh Tâm – Chữa Lành: Anh – Đức – Ba Lan – Thụy Sỹ – Áo – Tiệp 15 ngày, tháng 9

ANH – ĐỨC – BA LAN – THỤY SỸ – ÁO -TIỆP KHẮC * Tour 01/09 – 16/09 năm 2020 […]
From$3,950
0
View Details

Hành Hương tháng Hoa Đức Mẹ Chữa Lành: Mejugorje (Mễ Du) – Lourdes (Lộ Đức) – Spain – Fatima 13 ngày

Mejugorje (Mễ Du) – Lourdes (Lộ Đức) – Spain – Fatima * 20/04 - 02/05 năm 2020 (13 ngày) - […]
From$3,950
0
View Details

Hành Hương tháng Hoa: Bồ Đào Nha (Fatima) – Tây Ban Nha – Pháp (Lộ Đức) – Ý (Rôma) 11 & 16 ngày

Tour 1: Paris – Lourdes – Spain – Fatima * 08-18/05 năm 2020 (11 ngày) - $3,250 * Tour 2: […]
From$3,250
0
View Details